Uw boekhouding op maat – Veldekensdreef 55, 9500 Geraardsbergen

Aanpak Accountantskantoor Hubert

Het papierwerk zit u in de weg?

Administratie is niet uw sterkste kant?

Tijdsgebrek om de openstaande klanten en leveranciers bij te houden?

Bij Accountantskantoor Hubert & Partners kan u beroep doen op de diensten van een boekhouder, accountant of belastingconsulent.

Diensten boekhouder

Input aankoop en verkoopfacturen (op aanvraag van de klant is dit ter plaatse mogelijk)
Automatiseren financieel dagboek (via coda bestanden)
Automatisatie betalingen van binnenkomende facturen via boekhoudpakket
Maand/kwartaal/ jaarafsluitingen en rapporteringen
Btw aangiftes
Opmaak van alle wettelijke verslagen
Neerlegging van de jaarrekening
Analytisch boekhouden op vraag van de klant
Simulaties voorafbetaling vennootschapsbelasting

Diensten belastingconsulent
Optimalisatie personenbelasting aangifte
Fiscaal advies en fiscale optimalisatie

Diensten accountant
Begeleiding startende zelfstandigen
Bijstand en advies bij btw of belastingcontrole
Advies inzake successieplanning en pensioenopbouw via IPT of VAPZ
Begeleiding opstart vennootschapsvorm
Tips om openstaande klanten te beperken

Accountantskantoor Hubert & Partners wil meer zijn dan een louter dienstverlenend bedrijf. Wij zijn erop getraind om uw administratieve, fiscale, financiële, … verplichtingen maximaal over te nemen, zodat u zich voor de volle 100% kan focussen op uw kernactiviteit: ondernemen!

Een van onze vele streefdoelen is het zodanig organiseren van uw boekhouding dat deze niet enkel vanuit fiscaal oogpunt in orde is, maar dat ze ook – rekening houdend met de specifieke behoeften van de bedrijfsleiding – als beleidsinstrument en informatiebron kan fungeren.

Het bewijs van de betrokkenheid en individuele aanpak van ons kantoor wordt geleverd door het sterk groeiend cliënteel, zowel onder bedrijven als zelfstandigen.

Op zoek naar een boekhouder die met u meedenkt? Voor een gratis offerte, contacteer ons nu